Nếu như đầu mùa lũ người dân đầu nguồn mong chờ đặc sản quen thuộc là cá linh, thì cuối mùa lũ, sản vật bà con mong chờ là cá chốt. Thời điểm này hoạt động đánh bắt cá chốt ở đầu nguồn sông Cửu Long, địa phận tỉnh Đồng Tháp diễn ra nhộn nhịp hơn, từ đặt dớn, giăng lưới đến dỡ chà. Có những mẻ trúng lớn, bà con khai thác được hàng trăm ký cá chốt mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *