Chuyển đổi số là quá trình sử dụng công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu suất, tạo những cơ hội và giá trị mới cho doanh nghiệp. Và trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, xu hướng này đã được thúc đẩy nhanh và mạnh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp ở nước ta vẫn còn hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *