Được sự giới thiệu, giúp đỡ của bạn bè, ông Nguyễn Duy Kính (xã Sông Ray) đã trồng thành công giống rau tía tô Hàn Quốc trên vùng đất xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, ông còn là một nông dân hiếm hoi tự xuất khẩu rau này sang thị trường Hàn Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *