Để đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế cho người dân ở vùng núi, vùng khó khăn, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ nhiều dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông đặc biệt là xây mới nhiều cầu dân sinh. Tuy nhiên, việc xây dựng những công trình này nảy sinh nhiều bất cập, đặc biệt là tình trạng nhà thầu thi công chậm tiến độ hoặc làm một thời gian rồi bỏ lửng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *