Sau thông tin về những vị trí xuất hiện đá dạng cột như gành Đá Dĩa, tại xã An Phú, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, nhiều người dân và du khách đã đến đây để tìm hiểu, khám phá. Tuy nhiên, do khu vực này nằm trong phạm vi mỏ nên tiềm ẩn mối nguy sạt lở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *