Để giữ cho hoa tươi lâu hơn, hiện nay nhiều người thường sử dụng một số loại hóa chất cho vào bình khi cắm hoa. Những hóa chất này nếu tiếp xúc lâu ngày có thể sẽ gây hại cho sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *