Tóc bạc được coi là một dấu hiệu của tuổi về già, nhưng chỉ xảy ra ở khoảng 65% người cao tuổi, 35% còn lại tóc không bạc hoặc chỉ bạc khi tuổi rất cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *