Sáng nay, tại khu vực giao đoạn rạch Ruột Ngựa với kênh Lò Gốm, TP. HCM, tình trạng bọt trắng nổi đầy kênh lại xuất hiện. Do đoạn kệnh nằm ngay khu dân cư nên người dân xung quanh hết sức lo lắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *