Những ngày gần đây, trên một số tờ báo có phản ánh về việc các măng nhũ đá ở một số hang động thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long có hiện tượng bị chặt phá, trong ngày hôm qua, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn liên ngành để đi kiểm tra các hang động trên Vịnh. Qua đó kết luận: không có hiện tượng chặt phá nhũ đá tại các khu vực như đã nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *