Tham gia đánh bắt ở các vùng biển xa đòi hỏi ngư dân phải đầu tư trang thiết bị khai thác và thiết bị an toàn hàng hải. Nhưng trong thời gian gần đây, nhiều ngư dân đã mua thiết bị định dạng AIS /a-i-ếch/ trôi nổi và không khai báo thông số với cơ quan chức năng. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý cũng như việc tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Ghi nhận của chương trình tại Phú Yên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *