– “Biển người” tiếp tục đổ về núi Sam viếng Bà chúa xứ lấy lộc đầu năm.
– Hải Dương thu gom gần 430 tấn rác thải trong 2 ngày Tết.
– Văn hóa ngày Tết: Sức sống trẻ trong nghệ thuật thư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *