Mấy năm gần đây, hiện tượng sạt lở diễn ra nhanh hơn và phức tạp hơn tại ĐBSCL, trong đó lưu vực sông Tiền, sông Hậu có cường độ sạt lở nhiều hơn những nơi khác. Sạt lở không chỉ do tự nhiên mà nguyên nhân một phần đến từ con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *