UBND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vừa xử phạt 80 triệu đồng đối với trường hợp đào ao trái phép xảy ra trên địa bàn. Và những ngày qua, dư luận địa phương rất đồng tình với sự vào cuộc, xử lý kiên quyết này của chính quyền địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *