Giá cau lên cao, những vườn cau lại trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp. Nông dân và lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *