Bắt đầu từ hôm nay, ngày 15/1, người dân chính thức có quyền giám sát lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Việc giám sát này được thực hiện khi Thông tư 67 năm 2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo TTATGT có hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *