Muối ba khía là một nghề truyền thống gắn liền với đặc sản mắm ba khía nổi tiếng của tỉnh Cà Mau. Vào tối qua, tại huyện Ngọc Hiển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đối với “Nghề muối ba khía”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *