Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ TTTT quyết định tổ chức Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (21/4) từ ngày 19/4 đến ngày 20/5 tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *