Trước tình trạng tôm càng đỏ, một loại sinh vật ngoại lai thuộc danh mục cấm nhập khẩu đang thẩm lậu vào nội địa, tiềm ẩn nguy cơ trở thành đại họa cho nền nông nghiệp và hệ sinh thái tại Việt Nam. Hôm qua, đoàn công tác của Tổng cục Thuỷ sản và cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đi kiểm tra tình hình và bàn giải pháp ngăn chặn việc nhập lậu loại tôm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *