Không chỉ có cá đồng, bông súng hay bông điên điển, mùa nước nổi ở miền Tây còn là thời điểm nhiều loại bông dân dã khoe sắc. Trong đó có hoa thủy nữ, thường được người dân gọi là bông súng ma, chỉ có khi con nước tràn đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *