Tượng đồng nam thần Vĩnh Hưng, niên đại Văn hóa Óc Eo, thế kỷ 12 – 13, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu vừa được chứng nhận là bảo vật quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *