UBND tỉnh An Giang đã tiến hành khảo sát khu vực sạt lở tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tiến hành gia cố, khắc phục sạt lở, đồng thời khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *