5 người trong một gia đình ở huyện miền núi Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã bị phỏng nặng do sức ép và lửa táp vào người khi một bình gas rò rỉ gây nổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *