Ở thời điểm này, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang vào vụ thu hoạch mía. Nhiều diện tích mía lưu gốc, nông dân đã bắt đầu thu hoạch bán với hình thức bán chục hoặc bán ký. Thời điểm nắng nóng hiện nay cũng là lúc mía chục có giá cao ngất ngưỡng, đem lại nguồn thu nhập phấn khởi cho nhiều nông hộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *