Hà Nội cũng đang phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Và trong những ngày thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, bên cạnh những chốt mềm có lực lượng chức năng kiểm soát thì nhiều nơi trong thành phố này cũng đã xuất hiện những chốt cứng với muôn dáng vẻ khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *