CA H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa mời làm việc nhóm thanh niên rước dâu không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô ầm ĩ, gây bức xúc trong dư luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *