Sau 3 năm xây dựng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của nông dân Quảng Trị đã phát triển hiệu quả , được kỳ vọng sẽ nâng cao thu nhập cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *