Những ngày qua, có nhiều đoàn thiện nguyện đã đến hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn do mưa lũ. Tuy nhiên, vấn đề kỹ năng an toàn, thoát hiểm trong môi trường nước của các cơ sở, cá nhân làm thiện nguyện khi đến vùng lũ chưa được quan tâm đúng mức. Trăn trở về vấn đề này, một lớp học miễn phí về kỹ năng an toàn khi đến vùng lũ đã được tổ chức tại TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *