Bộ GDĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học. Một trong những vấn đề được đề cập là độ tuổi học sinh trường TH. Theo dự thảo, học sinh có thể vào lớp 6 và lớp 10 trước tuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *