Sau thời gian được khống chế, dịch COVID-19 đã xuất hiện trở lại ở nước ta. Đây cũng là lúc chúng ta cần nhìn lại giai đoạn đầu chống dịch để rút ra những bài học thiết thực, ứng phó hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *