Sau thời gian không khí có chuyển biến tốt, vào sáng qua, mọi hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí ở Hà Nội đều ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím và đỏ, tức mức rất có hại và có hại đến sức khỏe con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *