Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài Đà Nẵng, Quảng Nam, thì một số địa phương khác cũng ghi nhận ca mắc. Công tác phòng chống dịch đang được tăng cường, trong đó việc phòng ngừa tại các bệnh viện cần được siết chặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *