Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là rất lớn, đặc biệt là với một bộ phận người dân lơ là, mất cảnh giác. Để đẩy lùi dịch bệnh, trước hết phải đẩy lùi tâm lý chủ quan của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *