Việc không trung thực trong khai báo y tế tiềm ẩn nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh. Vậy, nếu khai báo y tế không trung thực thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *