Nhóm 4 SV của ĐHBK Hà Nội đã sáng chế xe thu gom rác chạy tự động bằng điện với chi phí khá rẻ. Bước đầu, các nhân viên thu gom rác đã thấy được sự hữu ích của sản phẩm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *