Từng là một cần thủ, trong một lần không tìm được mồi để câu cá, ông Hồ Hoàng Khanh (61 tuổi, Q 11, TP.HCM) tìm hiểu về gián và biết các loài cá rất thích loại mồi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *