Hơn 2.000 vụ ghi nhầm chỉ số côngtơ – Điểm báo (1/7/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *