Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1, thành viên Trung Nam Group, mới đây đã hoàn thành việc lắp đặt 25/25 trụ điện gió của dự án điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Dự án này không chỉ có ý nghĩa lớn với khu vực mà khi hoàn thành còn đóng góp đáng kể nguồn điện năng vào lưới điện quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *