Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đã có nhiều cách làm hay, mô hình phòng, chống dịch hiệu quả được triển khai, góp phần khống chế dịch bệnh lây lan. Điển hình là mô hình phòng, chống dịch với “3 lớp” của H. Đông Anh, TP Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *