Rắn hổ đất không phải ai cũng dám nuôi bởi sự nguy hiểm của nó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng ngàn con rắn hổ đất được một số hộ dân ở xã Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu nuôi kinh doanh, mang lại hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *