Nhiệt miệng là một tình trạng rất phổ biến mà nhiều người từng mắc phải. Dù không nguy hiểm nhưng nhiệt miệng gây khó chịu cho người mắc, nhất là trong việc ăn uống. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thì có nguy hiểm không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *