Trên 95km đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên, nhưng có đến gần 100 đường ngang hợp pháp và đường ngang dân sinh. Phần nhiều trong số đó, đến nay vẫn chưa được đầu tư hệ thống cảnh báo và tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào khi người điều khiển phương tiện không chú ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *