Ngay đầu năm sau, hàng triệu chiếc xe ô tô sản xuất từ sau năm 2008 nếu không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định mới sẽ không được phép lưu hành. Đây là yêu cầu nâng tiêu chuẩn khí thải cao hơn để giảm ô nhiễm không khí từ khí thải ô tô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *