Tại Thanh Hóa, do mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua nên nước trên sông Lò và sông Luồng dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cầu tạm và đập tạm trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *