Nhiều ngày nay, các hộ gia đình dân tộc Bana tại làng Kon Hra Kơtu xã Chư H’reng và xã Đắk Rơ Wa, TP Kon Tum như ngồi trên đống lửa khi hàng chục thanh niên trong làng vẫn bặt vô âm tín. 15 trong tổng số 21 lao động trẻ được một người lạ vào làng đưa qua Lâm Đồng đi thu hoạch cà phê đến nay vẫn không có tin tức. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *