Những ngày này, các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất xảy ra khắp nơi, tại Tiền Giang, cơ quan chức năng đã mở các vòi nước miễn phí dọc đường để phục vụ người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *