Tỉnh An Giang đang lưu giữ 2 độc bản văn hóa Óc Eo là Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc và nhẫn Nandin Giồng Cát. Đây là hai hiện vật vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *