Gần 1 tháng nay, hàng chục hộ gia đình nông dân ở ấp 5 xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An phải chịu cảnh thiếu nước sạch. Do hạn hán kéo dài, lượng nước mưa được gia đình dự trữ trong các hồ chứa bị cạn, nguồn cung nước sinh hoạt của nhà máy nước ở địa phương cũng rất hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *