Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *