Những tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước, nhiều nơi đã xảy ra những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, hiện tượng bất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Dự báo những hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ còn tiếp diễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *