Dùng Zalo để gởi giấy triệu tập của cơ quan chức năng, thậm chí là gởi cả lệnh bắt tạm giam, sau đó hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu vừa xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *